Ceník daňových a účetních služeb

Ceník je pouze orientačního charakteru. Cílm je podání určité představy o finančním ohodnocení našich služeb. Každý případ je individuální a na základě toho je také stanovena přesná cena.

1. VEDENÍ ÚČETNICTV

Vedení účetnictví                        do 200 dokladů/měsíc                           od 21,- Kč/účetní položka

Vedení daňové evidence              do 100 dokladů/měsíc                           od 20,- Kč/účetní položka

Rekonstrukce účetnictví             výše uvedené + až 30% nebo smluvně

 

2. ZPRACOVÁNÍ PŘIZNÁNÍ

Vypracování daňového přiznání k dani silniční, k dani z nemovitých věcí, dani z převodu nemovitých věcí, k DPH

                                                                                                       od 600,- Kč/přiznání

Vypracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob                          od 3000,- Kč

Vypracování přiznání k dani z příjmů právnických osob                      od 7000,- Kč


 

3. MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA

Vedení kompletní mzdové agendy                                                             250,- Kč/zaměstnanec

Vyplnění měsíčních přehledů na ZP a OSSZ                                             170,- Kč/ klient

Zpracování změn, potvrzení a žádostí                                                          60,- Kč/klient

Roční přehledy za mzdy - klient do 15-ti zaměstnanců                                550,- Kč/klient


4. KONZULTACE, ROZBORY, STANOVISKA

Za 1 započatou hodinu                                                                            1000,- Kč

 

5. KONTROLA DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ

Za 1 započatou hodinu                                                                            1000,- Kč

 

Ke všem výše uvedeným cenám bude připočteno cestovné a ostatní výdaje a daň z přidané hodnoty ve výši dané platnými právními předpisy.